Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

Den store svenske indvandring

Dato/klokkeslæt

13/11/2018
19:00 - 21:00

Sted
Fritidscentret lokale 8, Vestergade 15, Randers


Danmark var i 1800-tallet det land, som flest svenskere udvandrede til efter USA, og for Danmark udgjorde de den første store indvandringsbølge nogensinde. Mere end 100.000 svenskere slog sig ned i alle dele af Danmark, men blev i samtiden ofte opfattet negativt, som det beskrives i Pelle Erobreren. I virkeligheden gav denne indvandring af unge, veluddannede personer både landbruget og senere industrien en fremdrift, der blev en af forudsætningerne for landets vækst i en tid, hvor så mange unge danskere udvandrede til Amerika.

Hertil kom, at størstedelen af de mange svenskere hurtigt blev danske statsborgere – Jönsson blev til Jensen, Pärsson til Pedersen og Månsson til Mogensen – og der er derfor mange, der i vore dage næppe ved, at de har svenske forfædre. Om dette, hvor svenskerne kom fra, og hvor de slog sig ned i Danmark, fortæller Henning Bender og gennemgår kilderne til, hvordan man finder disse indvandrere i såvel de svenske som danske kilder på Internettet. Se i øvrigt http://henningbender.dk.

Henning Bender, tidligere stadsarkivar og leder af Udvandrerarkivet i Aalborg
Gratis adgang
Ingen tilmelding
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

 

Randers Folkeuniversitet
Peter Staugaard, fmd.
Sindalvej 7
8940 Randers SV
Mobil 3035 1392
info@randersfolkeuni.dk

www.randersfolkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementDen store svenske indvandring