This domain is pending renewal or has expired. Please contact the domain provider with questions.

Den store svenske indvandring og kilder hertil

Dato/klokkeslæt

09/04/2024
19:00 - 21:30

Sted
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, Randers C


Den svenske indvandring 1850-1920 var den første store indvandringsbølge til Danmark. Mere end 100.000 svenske arbejdere slog sig ned i alle dele af Danmark og blev i samtiden opfattet temmelig negativt, som det er beskrevet i Martin Andersen Nexøs roman Pelle Erobreren.
I foredraget vil der blive lagt vægt på både de svenske og danske kilder.

Henning Bender, mag.art. (historie), fhv. stadsarkivar
50 kr., gratis for medlemmer af foreningen
Ingen tilmelding
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

Randers Folkeuniversitet
Peter Staugaard, fmd.
Sindalvej 7
8940 Randers SV
Mobil 3035 1392
info@randersfolkeuni.dk

www.randersfolkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementDen store svenske indvandring og kilder hertil