This domain is pending renewal or has expired. Please contact the domain provider with questions.

Deporteret til Sprogø og Livø

Dato/klokkeslæt

12/03/2024
19:00 - 21:30

Sted
Fritidscentret, lokale 8, Vestergade 15, Randers C


Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en ø anstalt for såkaldt ”antisociale og kriminelle, åndssvage mænd”, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige åndssvage, unge piger og kvinder” at havne på Sprogø. En af de personer, som har fundet plads i foredraget, er Oluf Nyrup Rasmussen – far til fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen – som blev deporteret til Livø i 1924 og først slap fri i 1931.

Forskelle i individers, racers og klassers evner skyldtes nedarvede faktorer, mente en række indflydelsesrige mænd med den socialdemokratiske minister K.K. Steincke i spidsen i tiden efter 1. Verdenskrig. Og da middelklasseforældrene var begyndt at føde færre børn, mens arbejder- og bondebefolkningen fortsat avlede mange børn, frygtede Steincke med flere, at Danmark ville blive oversvømmet af ”undermålere”,”minusindivider” og ”defekte”, som man kaldte de uønskede mænd og kvinder.

Bekymringen gik også på en dalende kønsmoral og en øgning af antallet af kønssygdomme, hvor den seksuelt aktive kvinde blev anset som smittespreder. Derfor skulle man forhindre disse grupper i at få børn via bl.a. kastration og sterilisation, i første omgang dog ved at internere dem på øerne Livø og Sprogø.

Foredraget dykker ned i udvalgte mænd og kvinders historie, navnlig deres ophold på Livø og Sprogø, og sætter det ind i en historisk ramme med omtale af bl.a. darwinisme, degenerationsteori, racehygiejne/arvehygiejne og medlidenhedsdrab.

Henning Frandsen, Historiker, foredragsholder, journalist
50 kr., gratis for medlemmer af foreningen
Ingen tilmelding
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

Randers Folkeuniversitet
Peter Staugaard, fmd.
Sindalvej 7
8940 Randers SV
Mobil 3035 1392
info@randersfolkeuni.dk

www.randersfolkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementDeporteret til Sprogø og Livø