This domain is pending renewal or has expired. Please contact the domain provider with questions.

Hedens hovedpersoner

Dato/klokkeslæt

07/03/2023
19:00 - 21:00

Sted
Fritidscentret lokale 8, Vestergade 15, Randers


Christian Ringskou vil indledende fortælle om sit arbejde med den vestjyske hede. Regionens landbrug omtales og de særlige forhold hvad angår samfærdsel og bebyggelsesstruktur introduceres. Herefter fortælles om fire mænd fra heden: Skrædderen, der levede et fattigt og simpelt liv i ’lyngens brune land’, skolelæreren, der introducerede foreninger, grundtvigianisme og afholdsbevægelse, spekulanten, der svingede sig op fra fattig smed til herregårdsslagter og købmanden, der blev Skjerns første borger.

Foredraget baserer sig for en dels vedkommende på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens samlinger, og aftenen sluttes af med et eventyr og en lille fræk historie optegnet hos skrædderen.

Christian Ringskou, cand.mag.
Entré 50 for ikke medlemmer (gratis for medlemmer)
Ingen tilmelding
Arrangør: Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

Randers Folkeuniversitet
Peter Staugaard, fmd.
Sindalvej 7
8940 Randers SV
Mobil 3035 1392
info@randersfolkeuni.dk

www.randersfolkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementHedens hovedpersoner