This domain is pending renewal or has expired. Please contact the domain provider with questions.

Træk af dansk møllehistorie

Dato/klokkeslæt

14/03/2023
19:00 - 21:00

Sted
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, Randers C


Vandmøllerne introduceredes i Danmark nogenlunde samtidig med kristendommen, og meget tyder på, at det var de munke, der i 1100-årene byggede klostre i Danmark, som udbredte kundskaben om møllebyggeri. Oldtidsbonden havde brugt hovedparten af sin vågne tid på at skaffe sig det daglige brød. Formalingen af korn til mel var en proces, der optog så meget af især kvindernes dagligdag, at vi i dag har svært ved at forestille os, hvor central denne arbejdsopgave var i dagligdagen. Man regner med, at ét medlem af hver husstand måtte bruge alle døgnets arbejdstimer på at male brødkorn på enten skubbekværn eller drejekværn (håndkværn).

Da skubbekværn og håndkværn blev stillet til side, og vandkraften overtog det hårde malearbejde, blev der frigivet meget tid, som kunne bruges i samfundsudviklingens tjeneste. Vandmøllen havde imidlertid den skavank, at den ikke kunne male i tørre perioder og når frosten bandt vandet. Midt i 1200-tallet lærte man så vindmøllen at kende, og helt frem til slutningen af 1800-tallet var vand- og vindkraft de vigtigste energikilder i Danmark. Gennem århundrederne blev møllerne effektiviseret, og på vindmøllernes område blev Danmark i løbet af 1800-tallet et foregangsland. Randers blev i perioden hjemsted for en række landskendte møllebyggerværksteder og møllestensfabrikken Engsko. Fhv. museumsinspektør Lise Andersen vil gennemgå de næsten 1000 års udvikling af mølleriet i Danmark, og illustrere det med eksempler fra det gamle Randers Amt.

Lise Andersen, mag.art.
Entré 50 kr. for ikke medlemmer (medlemmer gratis)
Ingen tilmelding
Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund

Randers Folkeuniversitet
Peter Staugaard, fmd.
Sindalvej 7
8940 Randers SV
Mobil 3035 1392
info@randersfolkeuni.dk

www.randersfolkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementTræk af dansk møllehistorie