mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Vorup – fra sognekommune til forstad 1842 -1970

Dato/klokkeslæt

25/11/2021
10:30 - 13:30

Sted
Johanneskirkens sognelokaler, Vorup Boulevard 29, Randers SV


 Danske sognekommuner har en spændende historie, der strækker sig fra deres spæde start i begyndelsen af 1800-tallet til kommunalreformen i 1970. Emnet for foredraget er primært udviklingen i Vorup kommune, som der kan læses om i kommunens protokoller, men det er samtidig en omtale af udviklingen i Danmarks øvrige kommuner. Kommunens ældre historie begynder med fattiglovene i 1803 og skoleloven i 1814, hvor en del af ansvaret for den lokale forvaltning blev lagt ud lokalt.

De danske sognekommuner blev en realitet med ordningen om sogneforstanderskaberne, der blev vedtaget i Stænderforsamlingen i 1841, og som trådte i kraft i 1842. Vorup kommune var altså en etableret landkommune i 128 år fra 1842 og indtil 1. april 1970, hvor de 1098 mindre kommuner blev lagt sammen til 277 kommuner, og Vorup altså blev en del af storkommunen Randers.

Tina Knudsen Jensen har i forbindelse med udgivelse af bogen ”Vorup – Fra boplads til forstad” læst Vorup kommunes protokoller og skrevet kommunens nyere historie i et kapitel i bogen. Bogen kan købes på mødet.

Tina Knudsen Jensen, overarkivar Randers Stadsarkiv
70 kr. pr. foredrag eller en hel sæson for 450 kr.
Ingen tilmelding
Arrangør: Vorup Højskoleforening

Randers Folkeuniversitet
Peter Staugaard, fmd.
Sindalvej 7
8940 Randers SV
Mobil 3035 1392
info@randersfolkeuni.dk

www.randersfolkeuni.dk
Du er her: HomeArrangementVorup – fra sognekommune til forstad 1842 -1970